Honorowi Dawcy Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie działa pod opieką
mgr Tomasza Zygnerskiego.

Do najważniejszych zadań klubu należy:

 • Prowadzenie intensywnych działań promujących honorowe krwiodawstwo oraz systematyczne uświadamianie społeczeństwa o roli HDK,
 • Pozyskiwanie nowych honorowych dawców, szczególnie spośród ludzi młodych,
 • Organizowanie działań zachęcających dotychczasowych honorowych dawców do systematycznego oddawania krwi,
 • Prowadzenie działań na rzecz ochrony uprawnień honorowych dawców krwi PCK,
 • Stała współpraca z klubami HDK, tworzenie nowych klubów (m.in. wśród młodzieży szkolnej).Taki klub HDK powstał również przy naszej szkole.
 • Organizowanie różnych imprez i akcji integrujących środowisko (np. festyny i rajdy, szkolenia i spotkania regionalne,
 • Współdziałanie z ogniwami w publicznej służby krwi oraz z innymi instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących honorowego krwiodawstwa

 

Kto może zostać krwiodawcą?

Krew, osocze lub płytki krwi (składniki krwi) może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, ważący co najmniej 50 kg.

Kto nie może zostać krwiodawcą?

Nie mogą oddawać krwi ani składników ludzie, którzy przebyli wirusowe zapalenie wątroby (tak zwaną żółtaczką zakaźną), chorzy na AIDS oraz nosiciele HIV. Z tego względu nie pobiera się krwi od osób o tzw. zachowaniach ryzykownych, m.in. mających liczne kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerkami, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.Nie mogą również oddawać krwi ani jej składników osoby, które przebywały ponad 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii w okresie od 01.01.1980 do 31.12.1996. Przy każdym oddaniu krwi lub jej składników wykonywane są badania, które pozwalają wykryć nosicieli HIV oraz wirusów zapalenia wątroby typu B i C, a także osoby, które w przeszłości lub obecnie chorują na kiłę.Dawcami krwi nie mogą być ludzie chorzy na gruźlicę, choroby krwi, choroby serca i naczyń krwionośnych oraz choroby nowotworowe.Nie można też oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu krwi lub osocza, a także wykonaniu igłami wielokrotnego użytku tatuażu i zabiegu akupunktury.Przez okres 12 miesięcy nie mogą oddawać krwi osoby powracające z krajów o dużej częstotliwości występowania przypadków: nosicielstwa przeciwciał anty – HIV i zachowań na AIDS, a także osoby zwolnione z zakładów karnych.

Procedura oddania krwi, krok po kroku

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy móc pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce w którym dokonuje się pobór krwi jest sterylne. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą nam podczas całej procedury w miłej i przyjaznej atmosferze postarają się byśmy szybko, sprawnie a zarazem bezpiecznie mogli podzielić się swoją krwią.

1. Śniadanie: Spożycie lekkiego, ale pożywnego posiłku.

2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości),

3. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut,

4. Gabinet lekarski:

   • badanie lekarskie,
   • Wywiad,
   • Kwalifikacja do oddania krwi

5. Uzupełnienie płynów w organizmie: Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.

6. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.

7. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. W niektórych punktach krwiodawstwa, donator otrzymuje kawę.

Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady.Na naszą prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole oraz wypłacany zwrot kosztów poniesionych na przejazdu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa.

 

 

Skip to content