Konto bankowe Rady Rodziców

PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie

Nr rachunku: 25 1020 3541 0000 5402 00112 540

W tytule przekazu proszę wpisać:

nazwisko i imię ucznia, klasa oraz dopisek: wpłata na Radę Rodziców

Proponowane wpłaty:

40 zł – Technikum nr 4

30 zł – Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Skip to content