„Do pracy z kwalifikacjami”

          „Do pracy z kwalifikacjami”         

 

Od dnia 1 lipca 2013 r. przedsiębiorstwo Smart Solutions Piotr Nowik we współpracy
z Zespołem Szkół Budowlanych w Olsztynie realizuje projekt pt. „Do pracy
z kwalifikacjami”
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX – ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt „Do pracy z kwalifikacjami” realizowany będzie  do 30.06.2015 r.

 

Celem realizacji projektu „Do pracy z kwalifikacjami” jest podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół Budowlanych poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły, polegającego na współpracy szkoły z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, w zakresie realizowanych praktyk zawodowych poprzez ich uzupełnienie o kursy zawodowe
oraz organizacje zajęć dodatkowych. W projekcie mogą uczestniczyć jedynie uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.

W ramach projektu realizowane były w roku szkolnym 2013/2014 kursy zawodowe
i zajęcia dodatkowe, które są kontynuowane w bieżącym roku szkolnym:

– kurs spawalniczy metodami TIG i MAG- 40 uczniów

– kurs obsługi wózka jezdniowego- 40 uczniów

– kurs obsługi koparko-ładowarki- 20 uczniów

– kurs montażu stolarki okiennej- 30 uczniów

– zajęcia dodatkowe z geodezji i kartografii- 32 uczniów

 

– zajęcia dodatkowe z obsługi frezarek CNC do drewna- 32 uczniów

 

 

Skip to content