Dyrektorzy ZSB

DYREKCJA ZSB

dyrektor szkoły:
Lidia Nowacka

wicedyrektor:
Krystyna Kalinowska

wicedyrektor:
Lilla Tymińska – Bajkowska

wicedyrektor:
Anna Mickiewicz

wicedyrektor ds. bursy
Elżbieta Gębala

kierownik warsztatów:
Anna Duliszewska

Skip to content