„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

w roku szkolnym 2022/2023

 

Konkurs jest organizowany w szkołach realizujących program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”.  Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  1. I etap konkursu- eliminacje szkolne– w formie testu składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. W tym roku etap szkolny jest organizowany do 10 grudnia 2022 roku.
  1. II etap konkursu- regionalny- test z wiedzy składa się z 35 pytań, który przygotowują

i przeprowadzają Okręgowe Komisje Konkursowe. Na etapie regionalnym komisja wyłania 3 zwycięzców reprezentujących region na etapie centralnym. Termin tego etapu jest planowany od 10 stycznia do 10 marca 2021 roku.

  1. III etap konkursu – centralny- test z wiedzy składający się z 50 pytań jednokrotnego

i wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności. Etap centralny jest przeprowadzany nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku.

Baza pytań konkursowych do etapu szkolnego 2022/2023

jest dostępna na stronie internetowej

www.pip.gov.pl (zakładka Konkursy)

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenie mailowe przez pocztę Librus, przekazanie informacji przez wychowawcę klasy lub bezpośrednie zgłoszenie do Pana Pawła Lemańskiego lub Pani Ewy Florkowskiej-Hamera do dnia 22listopada 2022 roku

Dokładny termin eliminacji podamy osobom, które zgłoszą chęć udziału

w eliminacjach szkolnych.

Skip to content