Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2022 roku w Zespole Szkół Budowlanych  odbyło się uroczyste i oficjalne ślubowanie uczniów klas pierwszych. Z tej okazji wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły i przedstawicielami grona pedagogicznego zgromadzili się na uroczystym apelu. Pierwszaki z uwagą, i mamy nadzieję że ze zrozumieniem, wysłuchały przemówienia Pani dyrektor i życzeń ze strony starszych koleżanek i kolegów. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę, a chwilę później, już mniej oficjalnie, zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły przez maskotkę ZSB, czyli ZetBusia. Na zakończenie wszyscy zebrani obejrzeli prezentację przybliżającą bogatą, już ponad 70 – letnią, historię szkoły.

Wszystkim pierwszakom życzymy pomyślności w nauce, poczucia dumy i radości z faktu bycia uczniami szkoły o tak bogatej historii i tradycji!

Skip to content