„Kropla drąży skałę” – Moje i Twoje działania EKO też mają znaczenie

W październiku 2021 roku zostały podjęte prace związane z realizacją projektu
z zakresu edukacji ekologicznej – organizacja szkolnych konkursów promujących ochronę środowiska naturalnego, tytuł naszego konkursu „Kropla drąży skałę” – Moje i Twoje działania EKO też mają znaczenie.

Celem głównym realizacji projektu ekologicznego było wzmocnienie edukacji ekologicznej i kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zorganizowane i przeprowadzone zostały konkursy proekologiczne w trzech kategoriach:

  • Przygotowanie fotoreportażu w formie prezentacji power point lub plakatu promującego działania chroniące środowisko przyrodnicze w wybranych obszarach.
  • Wykonanie ulotki informacyjnej, jak każdy z nas może codziennie chronić nasze środowisko w podanych obszarach.
  • Konkurs wiedzy o parkach krajobrazowych woj. warmińsko – mazurskiego.

 

5 listopada 2021 odbyło się spotkanie podsumowujące szkolny konkurs promujący ochronę środowiska naturalnego. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Realizując projekt skorzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyński Centrum Edukacji Ekologicznej.
Z pozyskanych środków finansowych  ufundowane zostały nagrody książkowe.

 

Skip to content