I miejsce ZSB w akcji „Sam sobie sterem – do szkoły pieszo i rowerem”

Nasza szkoła zajęła I miejsce w akcji Urzędu Miasta Olsztyna „Sam sobie sterem – do szkoły pieszo i rowerem”. W akcji wzięło udział 14 olsztyńskich szkół. Nagrodzeni zostali uczniowie i pracownicy ZSB, którzy od 8 do 22 września 2021 r. do szkoły lub pracy przychodzili pieszo, przyjeżdżali rowerami lub innymi bezemisyjnymi środkami transportu. Nagrodę zdobyła również szkoła – 10 stacji na rowery, które zostały już zamontowane.

Skip to content