Ogród rustykalny

Wiejski ogród ….

Od kilku lat mamy szkolny ogród dydaktyczny, który powszechnie bywa nazywany Geoogrodem.  Jak to z ogrodem bywa, wymaga pracy i stałej pielęgnacji, ale odwdzięcza się swoim pięknym wyglądem.

Pielęgnacją  Geoogrodu zajmują się uczniowie z różnych kierunków kształcenia w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Ponieważ lubimy podejmować nowe wyzwania w tym roku szkolnym postanowiliśmy założyć  wiejski ogród.

Wiosną zabraliśmy się za  planowanie i prace przygotowawcze. Wybrany został teren pod załażenie ogrodu i zbieraliśmy interesujące pomysły.

W tym roku wiosna rozpoczęła się wyjątkowo późno. Wiosenne zimne noce i niekorzystna pogoda spowodowały, że okres wegetacji roślin zaczął się dopiero w kwietniu.

 Planowanie i zakładanie naszego ogrodu wiejskiego powierzyliśmy uczniom kształcącym się  w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

 Prezentujemy etapy pracy podczas zakładania ogrodu rustykalnego, a także  rozkwitający od wiosny Geoogród.

 

Skip to content